Road condition table of Kokaigawa Riverside Bikeway
Investigation date of both banks:May 2016

-----------------
Pos'n Mark Left Right
-----------------
79.0 00.0 ooo ooo
79.4 Toida-hashi

80.0 01.0 ooo ooo
80.0 Toyota-seki
81.0 02.0 ooo ooo
82.0 03.0 ooo ooo
82.5 Takasu-hashi
83.0 04.0 ooo ooo
84.0 05.0 ooo ooo

85.0 06.0 ooo ooo
86.0 07.0 ooo ooo
86.7 Fumimaki-hashi
87.0 01 ooo ooo
88.0 02 ooo ooo
88.4 Fujishiro-ohashi
88.7 Kokai-hashi
89.0 03 ooo ooo

90.0 04 aaa ooo
91.0 05 aaa ooo
92.0 06 aaa ooo
93.0 07 aaa ooo
93.9 Fuminari-hashi
94.0 08 aaa ooo

95.0 09 aaa ooo
96.0 10 aaa ooo
97.0 11 aaa ooo
98.0 12 aaa ooo
98.6 Inatoyo-hashi
99.0 13 ooo ---

100.0 14 ooo ---
100.9 Joso-hashi
101.0 15 ooo ---
102.0 16 ooo aaa
-----------------
Pos'n Mark Left Right
-----------------
102.7 Omenuma-bashi
103.0 17 ooo aaa
104.0 18 ooo aaa
104.7 Tanihara-ohashi

105.0 19 aaa aaa
105.6 Ina-hashi
106.0 20 aaa ooo
106.8 Kawamata-hashi
107.0 21 aaa ooo
108.0 22 aaa ooo
109.0 23 aaa ooo
109.3 Yamato-bashi

110.0 24 ooo aaa
111.0 25 ooo aaa
112.0 26 ooo aaa
112.6 Fukuoka-hashi
113.0 Fukuoka-oseki
113.0 27 aaa ooo
114.0 28 aaa ooo

115.0 29 ooo ooo
116.0 30 ooo ooo
116.4 Heiwa-bashi
117.0 31 ooo ooo
117.9 Shin-fukurai
118.0 32 ooo ooo
118.9 Fukurai-bashi
119.0 33 ooo ooo
120.0 34 aaa ooo
121.0 35 ooo ooo
122.0 36 ooo ooo
122.1 Nagamine-bashi
123.0 37 --- aaa
124.0 38 --- aaa

125.0 39 ooo aaa
-----------------
Pos'n Mark Left Right
-----------------
126.0 40 ooo aaa
126.4 Aikoku-bashi
127.0 41 ooo aaa
128.0 42 ooo aaa
129.0 43 ooo aaa
129.6 Toyohara-bashi

130.0 44 ooo aaa
131.0 45 ooo aaa
131.7 Iwai-bashi
132.0 46 ooo ooo

133.0 47 ooo ooo
134.0 48 ooo ooo
134.4 Kokai-ohashi

135.0 49 aaa aaa
136.0 50 aaa aaa
137.0 51 aaa aaa
138.0 52 aaa aaa
139.0 53 aaa aaa
139.4 kuroko-bashi
Detour +0.8 aaa
(139.8-139.9Km)

140.0 54 aaa aaa
141.0 55 aaa aaa
142.0 56 aaa aaa
142.6 Shin-ohashi
143.0 57 aaa aaa
144.0 58 aaa aaa
Detour +2.8 ***
(144.0-144.2Km)
144.7 Yousan-bashi

145.0 59 ooo ooo
146.0 60 ooo ooo
146.2 Narita-bashi
-----------------
Pos'n Mark Left Right
-----------------
147.0 61 ooo ooo
147.8 Joban-hashi
148.0 62 ooo ooo
148.1 Shinjoban-hashi
148.7 Kawasumi-hashi
149.0 63 ooo ooo

150.0 64 ooo ooo
150.0 Ozeki-hashi
151.0 65 ooo ooo
152.0 66 ooo ooo
152.9 Kasou-hashi
153.0 67 ooo ooo
154.0 68 ooo ooo

155.0 69 ooo ooo
Detour aaa +1.5
(155.0-156.2Km)
156.0 70 *** ooo
156.2 Mitobe-hashi
Detour +0.8 aaa
(156.2`157.4Km)

157.0 71 aaa aaa
157.4 Miya-hashi
158.0 72 aaa aaa
158.8 Otsuki-hashi
159.0 73 *** aaa
159.2 Abeoka-hashi

160.0 74 --- aaa
160.3 Sayado-hashi
161.0 75 aaa aaa
161.1 Inani-hashi
161.9 Kimijima-seki
162.0 76 aaa aaa
162.8 Aoya-hashi
163.0 77 --- aaa
-----------------
Pos'n Mark Left Right
-----------------
163.8 Teramae-hashi
164.0 Tano-hashi
164.0 78 *** ***

165.0 79 aaa ***
165.1 Shin-bashi
166.0 80 *** ***
166.5 ??-hashi
167.0 81 *** ***
167.8 Hanawa-hashi
168.0 82 ooo aaa
168.5 Josei-hashi
169.0 83 aaa aaa
169.5 Ishioka-hashi

170.0 84 aaa aaa
Detour aaa@+0.5
(170.6-170.9Km)
170.9 Naga-hashi
171.0 85 aaa ***
171.4 Benitori-hashi
172.0@86 --- ***
172.4 ??-hashi
172.9 ??-hashi
173.0 87 --- ***
173.4 ??-hashi
173.7 Tarobo-hashi
174.0 Tatara-ohashi
174.0 88 --- ***
174.4 Tatara-hashi
Detour aaa +0.5
(174.3`174.8Km)
174.9 Terataira-ohashi

175.0 89 --- ***
175.2 kokaigawa-hashi
176.0 90 aaa ---
176.3 Kokaigawa-ohashi
This table shows road conditions of bikeways on banks
1)Pos'n column shows a position from the sea.(unit in Km)
2)Mark column shows a position in the Kokaigawa river.(Unit in Km)
3)Left column shows road conditions of each positions on
the left bank
4)Right column shows road conditions of each positions on
the right bank.
5)Detour shows there is a detour on the marked side of the river,
and +number shows a additional distance.
Unit is shown in Kilo-meter.
Short distance detours less than 500 meter are not shown.
Left bank is on the left-hand side of the river,
while looking toward the sea.

Each mark shows as follows.
ooo paved road without care for automobiles
aaa paved road with care for automobiles
### unpaved road without care for automobiles
*** unpaved road with care for automobiles
--- there is not road on the bank
= there is a neighboring general purpose road
with a sidewalk for bikes and walkers